VEM ÄGER SPRÅKET?

Installationen visades på Kulturhuset Kåken i Göteborg 2010 samt på Kulturhuset Bildkällaren i Falköping 2015. Installationen består av lika många hängande glassklvor som det finns bokstäver i alfabetet. Bredvid verket finns en inramad vit yta där besökarna kan svara på den ställda frågan.

”Vem äger språket är en fråga som vi alla bör fundera på. Är vi inkluderande eller exkluderande i vårt sätt att använda språket. Och vad vi gör vi åt det. Språket utvecklas ständigt. Och det är vi som utvecklar det. Och som faktiskt är ansvariga. Eller som Fredrik Lindström uttryckte det i sin första bok ’språket är det enda vi äger tillsammans som vi inte har en myndighet för’”.


TILLBAKA