SVENSKA MASKER TILLSAMMANS MED ASTRID

SAMARBETE MED ASTRID GILLENIUS. Vi träffades under vintern 2011 och idén om ett gemensamt projekt SVENSKA MASKER uppstod. Först som en tanke om en gemensam utställning med masker gjorda i glas respektive brons. Men våra samtal ledde till att det blev självklart för oss, att gå ett steg längre. Att inte stanna vid att enbart låta våra verk samspela i samma lokal, utan att faktiskt göra verken tillsammans.

Vi har skapat drygt 25 gemensamma verk samt ett antal utomhusskulpturer.  

År 2012 arbetade vi fram gemensam skulptur till Skulpturparken i Vaxholm. 2013 började vi på allvar med gemensamma utställningar av våra gemensamma verk. Premiären var på Maltas konstbiennal i januari 2013, där vi vann ett jurybedömt första pris i installationsklassen. Ett av verken blev kvar på ett museum på Malta.

Efter det har vi ställt ut på Villa Pisani, ett nationalmuseum i Venedig och på Atelier Z i Paris. Båda utställningarna föregicks av jurybedömning. Även i Paris fick vi ett av den internationella juryns tre priser för vårt nyskapande. Vi har därefter ställt ut i Åhus, i Vaxholm och i Göteborg samt två gånger på Galleri Merlino Bottega di ArtiFlorens i Florens. Vi har också deltagit i skulpturparker med gemensamma utomhusskulpturer i Vaxholm, i Kronovalls skulpturpark och i KKV-B i Gerlesborg.

Vi har periodvis arbetat i två länder. Under ett antal arbetade Astrid med bronset i Florens och Vivianne med glaset i Göteborg. Därefter tillbringade Astrid några år i London. Just nu finns vi i samma land. Jag i Göteborg och Astrid lite längre upp vid bohuskusten. 

 

Gemensamma utställningar
Skulpturpark i Vaxholm. Sommaren 2012

Maltas internationella konstbiennal. Jan 2013

Konstgalleriet i Åhus, Skåne. Påskrundan 2013

Villa Pisani, nationalmuseum i Venedig. 28 april – 12 maj 2013

Skulpturpark i Vaxholm. Sommaren 2013

Galleri Z i Paris  på Avenue Grand Arme, några hundra meter från Triumfbågen. Juli 2013

Galleri Backlund Göteborg. Jan 2014

Galleri Roddarhuset Vaxholm. Juli 2014.

Galleri Merlino Bottega di ArtiFlorens, Florens. Augusti 2014.

Skulpturpark Kronovalls Vinslott Skåne Sommaren 2015.

Skulpturpark KKV-B Gerlesborg Bohuslän. Sommaren 2016.

 

Representerade

Ett av våra verk, In View, ingår från och med januari 2013 i samlingarna hos TEMPRA MUSEUM for Contemporary Art in Mgarr Malta.

Drömmen om en annan strand – från bôe till grynna. Från och med sommaren 2014,  finns verket permanent placerad vid Ekuddsparkens strand i Vaxholm.