EN HYLLNING TILL DEM SOM FÄRDAS LÅNGSAMT

INSTALLATION: EN  HYLLNING TILL DEM SOM FÄRDAS LÅNGSAMT

Installationen som består av tre fusade glassegel i smidesbåtar visades under 2018 på Skulpturparken på Kronovalls Slott och visas på Vaxholms Skulpturpark 2019

Material: Fusat glas monterat på smide.

”Kan vi lära oss något av dem som älskar att segla i denna snabba tid?”

Vivianne är i huvudsak bildkonstnär, som oftast arbetar med underglasmåleri men även arbetar i andra tekniker. Här undersöker hon fusingteknikens möjligheter att formmässigt tämja glaset.


A SELEBRATION OF THOSE WHO TRAVEL SLOWLY  

Materials used: Fused glass fixed in iron.

 ”Can we learn something from those who love sailing in this fast-paced time?”


TILLBAKA