PEACE AND LOVE

Installationen, som består av fem rakubrända hjärtan monterade på smide, visades på Kronovalls skulpturpark 2016.

Material: Rakubränt stengods monterat på smide.

”Världen brinner och såren djupnar. Svaret är inte alltid att möta ondska med våld. Fredens ram är kärlek. Det kan tyckas naivt men är det enda som kan bygga en hållbar värld. Allt annat är kortsiktiga illusioner.”


Peace and Love

Material: Raku ware fixed in forged metal.

The world is on fire and the wounds are getting deeper. The answer isn’t always to meet evil with violence. The framing of peace is love. It may seem naive but it is the only thing that can build a sustainable world. Anything else is a shortsighted illusion. 


TILLBAKA