Om

”Jag rör mig från det lilla till det stora, från det vackra till det fula, från det färgstarka till det svartvita, från det figurativa till det abstrakta och från det sorgliga, allvarliga till det rent humoristiska.”

Mina verk är ofta bearbetningar av intryck och funderingar av det jag upplever i samtiden, i det lilla och i det stora.

Jag intresserar mig för vad relationer, beteenden och strukturer betyder och vilka konsekvenser de får för vårt samhälle och för vår planet.

Fantasin kan föra oss framåt. Många gånger ser vi väldigt fyrkantigt och traditionellt på bekymmer och problem. Jag vill bidra med att leka med proportioner, lösningar och nya eller annorlunda tankar.

För att orka arbeta utforskande och kommenterande måste jag, mellan varven, vältra mig i det vackra, trevliga, roliga och hoppfulla. Det behovet tror jag är allmänmänskligt och mycket viktigt att bejaka.

Jag har träffat människor i många utsatta situationer och förstår hur allmänmänskliga de flesta känslor och bekymmer är. Mina livserfarenheter har starkt påverkat mitt sätt att arbeta med konsten. De ger mig inspiration och nya idéer runt den stora frågan: Vad är det att vara människa och vad är ett samhälle?”

Eftersom tekniskt kunnande och materialkunskap är viktigt, har jag i hela mitt liv fortbildat mig genom självstudier, men också gått många kurser, kortare utbildningar och arbetat ihop med kollegor som kan specifika saker. I grunden är jag autodidakt, men målade och skapade i en väldigt inspirerande och tillåtande miljö, redan som ett mycket litet barn. Och genom livet är det inte många dagar som jag inte har målat.

Förutom kurser i målning med olja, akryl, akvarell, har jag genom åren utbildat mig i exempelvis i keramiska grunder genom två Diplomutbildningar. Jag är också utbildad i rakuteknik, foto, silversmide, glasblåsning, glasfusing, glasslumpning, glasgjutning, emaljering, svetsning, betonggjutning, grafiska metoder som exempelvis screen, collografi och torrnål, sam de digitala programmen Illustrator, Photoshop och inDesign.

Min man och våra fyra nu vuxna barn är viktiga i mitt liv. De har lärt mig mycket om livets realiteter och vi har ett ständigt utbyte om samtid och framtid som påverkar mina verk.

Tidigare i mitt yrkesliv, när jag ännu inte arbetade heltid med konsten, arbetade jag med människor eller med ord och bild. Jag är utbildad socionom och journalist vid Göteborgs Universitet. Förutom som konstnär, har jag arbetat som kurator, lärare, journalist och kommunikationskonsult mm. Även de olika erfarenheterna från yrkeslivet har påverkat och påverkar fortfarande mitt sätt att uttrycka mig.

Jag arbetar i min ateljé invid naturreservatet Vättlefjäll i nordöstra Göteborg. Här är jag nära naturen, marken, jorden, sjöarna, växterna och djuren som ropar på mig och tränger sig in i mina verk.

Jag arbetar även på Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) vid Sockerbruket i Göteborg. Där har jag tillgång till flera verkstäder utrustade med olika slags ugnar och andra teknikaliteter. I min ateljé njuter jag av tystnaden och ensamheten och på KKV njuter jag av rörelse, kollegor och möjligheter. Och där ser jag älven och skönjer havet bortom Älvsborgsbron.

Min signatur är Vivia. E:et i mitt namn står för Elveström som är mitt ursprungliga efternamn. Jag är uppvuxen i Västmanland, men har tillbringat mitt vuxenliv i Göteborg.

Jag är medlem i bland annat:

Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) i Sockerbruket, Göteborg, Medlem i verkstäderna glas, emalj, keramik, metall och screen.

Bild Upphovsrätt BUS

MiR, Mothers in Resident, Göteborg

FICF – Fédération Internationale Culturelle Féminine, Paris

Rakubränning är magisk. Elden, sotet, reducering av syre, krackelering. Till och med diskningen efteråt är spännande. Det är först då resultatet syns.

Några av mina tekniker

MÅLERI. I många år har jag målat på dukar med akryl och tidigare med olja. Några kortare perioder ägnade jag mig åt akvarellmåleri. Jag gjorde ett uppehåll från dukarna under några få år, när jag i mogen ålder mötte glaset, men efterhand återkom lusten att måla på dukarna igen.

Glasmåleri är komplicerat. Det krävs att man målar baklänges och spegelvänt i många lager. Jag vill att man ska se målningen genom glasets egenskaper.

Jag målar, tecknar och screenar även på järnplåt som jag bränner i 820 grader emaljugn. Jag har även arbetat med kakel både som enskilda verk i såväl det lilla som i det lite större formatet. Det senaste när jag fick göra en större utsmyckning i ett badrum. 

Jag har också gjort tio stora muralmålningar i två sexvåningshus i Partille. 

Sotet tränger ned i krackeleringarna och ger rakuskulpturen sin särprägel.

SKULPTUR/OBJEKT. Jag gör stengodsskulpturer och ibland använder jag den urgamla bränningstekniken raku.  Mina glasskulpturer och objekt växer fram på några olika sätt. Jag utgår oftast från plant glas som jag skär i olika former som jag smälter samman i långa bränningar i glasugn. Andra gånger arbetar jag med ta fram former via vattenskärning, exempel på det är Maria i vår tid i St Maria Kyrka i Åhus samt utsmyckningen Humlebörden på Näsums bibliotek i Bromölla.

MIXMEDIAINSLAG. Jag gillar materialmöten och ofta finns det någon koppartråd, färgdutt, någon trädgren eller något vackert skrot med, som större eller mindre delar i mina verk, speciellt i skulpturerna. Men även mina målningar blir ibland utsatta för mixmedia. Jag experimenterar ständigt.

I emaljverkstaden Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV), Sockerbruket i Göteborg.

GRAFIK. Screentryck använder jag på papper, på glas, på keramik, emalj och kakel enbart eller som del av verket. Att göra upplagor har hitintills inte lockat mig, jag håller mig till unikat.