NÄSUMS BIBLIOTEK

Humlebörden, Näsums bibliotek

Våren 2016 fick jag i uppdrag att göra en utsmyckning till det nya biblioteket i Näsum, Bromölla kommun. Biblioteket är inrymt i den gamla skolbyggnaden och är ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Resultatet blev Humlehängena, tio hängande glasverk, inne i biblioteket samt fasadutsmyckningen Humlebörden, i form av en profilskuren fågel. Ledorden för verken i Näsum är Kunskap-Kärlek-Fred. Näsum har en lång tradition av humleodling samt värnar aktivt om att hålla minnet orten som vikingabyggd levande. För att anknyta till det lokala finns humlekottar och blad målade på verken. På Humlebörden står det Peace and Love i runskrift inne i det målade Peace-tecknet.  Verken och biblioteket invigdes i september 2016.