Mina kommentarer

Det finns mycket som upprör eller berör mig. Jag intresserar mig för vad relationer, beteenden och  strukturer betyder och vilka konsekvenser de får för vårt samhälle och för vår planet. Jag bearbetar mina funderingar i bild och form, ofta som en kommentar i det jag upplever i samtiden.  Här är några exempel.

The Incel Man

Med min skulptur THE INCEL MAN, vill jag belysa och utforska några frågor. Hur föds och göds hat? Det mångåriga, djupt sittande hatet och inte det tillfälligt uppflammande. Hur påverkar egna val och beslut ens utveckling till hatare? Hur spelar ens bakgrund in och hur påverkar grupper på nätet att skapa, bibehålla och förstärka hat? Incelmiljön är inte homogen utan består av olika inriktningar. Här ställer jag frågor runt den del som identifierar sig som medlemmar av mansexklusiva och kvinnohatande grupperingar och som tror att utseende styr allt. ”Att den som är ful dömd att misslyckas”. 

QR-koden leder till skuplturens sida på Liljevalchs Konsthall där den deltog i Vårsalongen 2024.

Batikhäxorna anfaller

I installationen Batikhäxorna anfaller belyste jag hur kulturellt och politiskt aktiva kvinnor genom ordinnovationer, hatas av högerpopulistiska grupperingar och individer.

Den utmattade modern

Instagramversionen av moderskapet ger en förljugen bild av verkligheten. Det är underbart att vara mor, men det är också utmattande och sliter hårt på oss i denna tid när allt ska gå så snabbt och där sponsrade Influencers eldar på.

Sång för Tellus

Det är dags att ta sånger för jorden på allvar och lyssna medan det ännu går att läka en del av såren som människan genom girighet har tillfogat liv och planeten.

Nattskiftet i Trollfabriken

I vår tid, just nu, pågår dygnet runt, alla dagar på året, olika hatprojekt. En del av deltagarna är inte alltid de man förväntar sig. Bland annat ökar gruppen äldre damer. De är invaggade i den falska tron att de kan vara anonyma. De sitter bakom sina gardiner och spyr ut sin bitterhet och sitt hat.

Kulturministern, Sara Danius och partriarkatet

Ännu tronar patriarkatet på högsta pinnen. Men det är du och jag som kan ändra på det. Skulpturerna är monterade på olika höjd och är flyttbara för att kunna ge en visuell upplevelse att dagens strukturer går att ändra.

Humanisterna - en utrotningshotad art

Så snabbt det gick när godhet och humanism blev något som började ifrågasättas. Vi har alla de senaste åren hört glidningarna och förflyttningarna i vårt samhälle. Nu är det faktiskt dags att vi tillsammans skyddar humanismen och tar tillbaka begreppet god.

När vi vaknar ska vi rädda världen

De långvariga torkperioderna påvderkar även de fantastiska elefanterna. Det är matriarkerna som besitter elefantjordens kollektiva minnen, som vet var vattenhålen finns. Men när vattenhålen är uttorkade dukar de yngsta kalvarna och de äldsta matriarkerna under. Hela elefantjorden drabbas. En orsak till torkan är klimatförändringarna. Vår livsstil är farlig. Det är hög tid att vakna.

Monumentet över förtvivlade kvinnor

Världen har många monument i små och mycket stora format som hyllar mäns insatser. Men dito för kvinnor finns det inte lika gott om. Större monument är nästan obefintliga. Min skulptur är ett sätt att belysa detta. Monumentet är utformat med fria väggar där dialogen ständigt kan fortgå.

Jag sitter på ett förstahandskontrakt

Att ha en bostad borde vara en mänsklig rättighet. Bostadsbristen drabbar hårt. Köerna i storstäderna är så långa så att ungdomar hinner bli medelålders innan de kommer fram i kön.

Nationalismen är ingen räddning

Nationalismens lockrop är lätta att höra. Vi stänger till. Vi räddar oss här i vårt hörn på jorden. Men nationalismen är en usel vän när det gäller att rädda vår planet.

Cirkus - with love

Med kärlek till cirkusen, som utmanar oss att förstå att allt fortfarande är möjligt, i en tid där allt snurrar allt fortare.

M/S Help

I flera år har tusentals drunknat i Medelhavet. Vi har varit upprörda ibland. Vi har krävt åtgärder ibland. Men för det mesta så tänker vi bort detta. Migrationslagarna hårdnar och i Sverige tävlar politikerna i att vara hårdast. Medmänskligheten har blivit en bristvara. Men jag tror att det är många som gråter.