MÅNGFALD I EN KONTEXT AV HJÄRTLIGA HÄLSNINGAR

Installationen består av en underglasmålad huskropp med omgivande trädgård, monterad i en grund av ett antal betongstenar. Runt Huset finns ett antal underglasmålade hjärtan som hänger i spiraler. Installationen visades på Galleri Dag Andersson i Norrköping 2011, på HBTQ-festivalens konstsalong i Trädgårdsföreningen i Göteborg 2012 samt på Kulturhuset Bildkällaren i Fahlköping 2015.

”Verket Mångfald i en kontext av hjärtliga hälsningar ingick ursprungligen i Medelålder 22,9 – Ett glädjemöte på Galleri Dag Andersson i Norrköping 2011. Curatorn och projektledaren Karin Andersson intervjuade flera hundra barn om deras uppfattning om glädje. Barnen fick måla sina känslor.  Barnens visuella uttryck inspirerade mig och fick följa med in i mitt verk.”

Karin Andersson och jag.


TILLBAKA