KULTURMINISTERN, SARA DANIUS OCH PATRIARKATET

Installationen, som består av tre skulpturer i rakubränt stengods med mixed media-inslag, visades på Galleri Backlund i Göteborg under våren 2019. Skulpturerna är monterade på olika höjd och är flyttbara för att kunna ge en visuell upplevelse att dagens strukturer går att ändra.

”Ännu tronar patriarkatet på högsta pinnen. Men det är du och jag som kan ändra på det.”


TILLBAKA