HUMANISTERNA – EN UTROTNINGSHOTAD ART

Installationen bestod från början av nio glasskulpturer monterade på smidespinnar i en större triangel av smide och en mindre med ytterligare tre glas. Den visades ursprungligen på Kulturhuset Bildkällaren i Falköping 2015 och därefter på Galleri Sjöhästen i Nyköping 2017. Därefter har installationen delats upp i grupper om tre och tre och då visats på Galleri Jäger & Jansson i Lund 2018, Galleri Backlund i Göteborg 2019. Alla humanister har ”räddats” och är nu i trygg privat ägo.

”När blev godhet och humanism något som började ifrågasättas?. Vi har alla de senaste åren upplevt glidningarna och förflyttningarna i vårt samhälle. Nu är det faktiskt dags att vi tillsammans skyddar humanismen och tar tillbaka begreppet god.”


TILLBAKA