CIRKUS – WITH LOVE

Installationen som består av nio rakubrända stengodsskulpturer monterade på smide visades 2016 på Vaxholms Skulpturpark och 2017 på Skulpturparken på Krronovalls Slott.

Material: Rakubränt lergods monterat i smide.

”Med kärlek till cirkusen, som utmanar oss att förstå att allt fortfarande är möjligt, i en tid där allt snurrar runt allt fortare. Ja, till och med att frysa ögonblick mitt i snurrandet.”


TILLBAKA