ATT ÄLSKA SIG SJÄLV – ETT SJÄLVPORTRÄTT

Installationen visades under 2018 på Skulpturparken på Kronovalls Slott.

Material: Högbränt glacerat stengods

”Kanske är det att i grunden älska sig själv som är en förutsättning för att våga visa upp sig och ta plats. Jag har genom åren arbetat med att acceptera det kaxiga som ropar och breder ut sig. Det andra –  det sköra finns långt där inne som en liten fågelunge, som inte är kaxig på något sätt.”


TO LOVE YOURSELF – SELF-PORTRAIT  

Materials used: Glazed stoneware

”Perhaps it is the foundation of loving yourself that is the condition to dare show yourself and take up room. I have through the years worked with accepting the loud cockiness which demands space. The other part, the vulnerable one that exists deep down like a small baby bird, that is not cocky in away way, shape or form.”


TILLBAKA